Τμήματα

18
Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού τα τμήματά μας διαμορφώνονται ως εξής:
Παιδικό τμήμα υλικίας 2-3 ετών
Προ(προ)νηπιακό τμήμα ηλικίας 3-4 ετών
Προνηπιακό τμήμα ηλικίας 4-5 ετών
Νηπιακό τμήμα ηλικίας 5-6 ετών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου μας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει τους πέντε τομείς ανάπτυξης των παιδιών:

  • Αγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης
  • Αγωγή της ψυχοκινητικής ανάπτυξης
  • Αγωγή της νοητικής ανάπτυξης
  • Αγωγή της αισθητικής ανάπτυξης
  • Αγωγή και καλλιέργεια δεξιοτήτων( κινητικών και νοητικών)
23
back to top