Η φιλοσοφία μας

19

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού μας είναι πολύ σημαντικά γιατί τότε μπαίνουν οι βάσεις για την συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη.

Με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και επιστημονική γνώση του λειτουργήματος που ασκούμε, προσφέρουμε στα παιδιά μας πολυποίκιλα ερεθίσματα έτσι ώστε:

  • Να αναπτύξουν τις φυσικές, νοητικές και συναισθηματικές τους ικανότητες,
  • Να αποκτήσουν τις πρώτες εξωοικογενειακές τους , σχέσεις.
  • Να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμησή τους.
  • Να οξύνουν δημιουργικά τη φαντασία τους σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσεων.
  • Να προετοιμασθούν για την ομαλή και άνετη ένταξη τους στο δημοτικό σχολείο.

back to top